Ανακοίνωση (22/9/14)

Print Friendly, PDF & Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Την 19-21 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα Καλάβρυτα συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Μεταξύ των λοιπών θεμάτων συζητήθηκαν και οι επερχόμενες τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ, ΠΚ κλπ.
Σας παραθέτουμε τις σχετικές εισηγήσεις για την ενημέρωση σας. 
 
Με τιμή
Δια το Δ.Σ Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας

 

      Ο Πρόεδρος                                                Το Μέλος
    Ανδρέας Αχ. Γεωργίου                                 Χρυσός Σπάνιας