Ασκούμενοι Δικηγόροι

penfix

 Α/Α     
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Γραφείο
Κινητό
1
Γιωτάκου Χαρίκλεια
Ανδρέα Παπανδρέου 30-32
2441024238
6979637276
2
Λάππα Νεφέλη-Ζωή
Ανδρέα Παπανδρέου 31
2441025366
6981660614
3
Μπατζιανούλης Παναγιώτης
Ανδρέα Παπανδρέου 30-32
2441022961
6932768532
4
Σακαρίκος Βασίλειος
Ηρ. Πολυτεχνείου 3
2441071429
6976214508 
5
Κουκουζέλη Όλγα-Βανέσσα
Ανδρέα Παπανδρέου 26
2441025908
6981289197