ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΗΝ 10-10-2014