Διοικητικό Συμβούλιο

councilfix

Μέλη 
Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση
Γραφείο
Κινητό
Πρόεδρος
Ανυφαντής Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου 10
2441025007
6977698277
Αντιπρόεδρος  
Βλάχος Γεώργιος
Κολοκοτρώνη 11
2441026005
6937115570
Γραμματέας
Πιπέρης Κωνσταντίνος
Κοραή 1
2441070340
6944531569
Ταμίας
Τζέλλης Δημήτριος
Παλαμάς
2444022335
6944700525
 
Κουκουζέλης Θωμάς
Ανδρέα Παπανδρέου 26
2441020320
6942239970
 
Κουκουλέτσος Ιωάννης
Αν.Παπανδρέου 30-32
2441041976
6937236904
 
Ντόκας Βάιος
Ιεζεκιήλ 31
2441023209
6974144822
 
Σπάνιας Χρυσός – Βάιος
Ανδρέα Παπανδρέου 26
2441080177
6944724514
 
Χρήστου Όλγα
Ταλιαδούρου 2
2441070020
6979332179