Κατάλογος δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες σωματείων

Print Friendly, PDF & Email

Καρδίτσα, 16-01-2017

Ενημέρωση

Καλούνται οι συνάδελφοι με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, που επιθυμούν να διορίζονται ως δικαστικοί αντιπρόσωποι σε αρχαιρεσίες σωματείων και λοιπών συλλογικών οργάνων, (άρθρο 52 του Ν. 4446/2016) να το δηλώσουν στην Γραμματεία του Συλλόγου μέχρι την Παρασκευή 20/01/2017, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον σχετικό κατάλογο.

Δια το Δ.Σ Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας

Ο Πρόεδρος                   Το μέλος

Ανδρέας Αχ. Γεωργίου               Χρυσός- Βάϊος Θ. Σπάνιας