Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Print Friendly, PDF & Email

Καρδίτσα, 24/04/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), κατά την συνεδρίαση του, την Πέμπτη, 23/4/2015, έκανε δεκτή την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Τομέα Ασφάλισης Νομικών και παρατείνει έως τις 30 Ιουνίου 2015, την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2014 για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών (Ταμείο Νομικών, ΤΕΑΔ, ΤΠΔΑ, ΤΥΔΕ, ΤΠΔΕ κλπ), χωρίς έννομες συνέπειες για τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες.

Με τιμή

Δια το Δ.Σ Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας

Ο Πρόεδρος                          Το μέλος

Ανδρέας Αχ. Γεωργίου          Χρυσός Σπάνιας