Διαμεσολαβητές Δικηγόροι

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 
Επώνυμο
Όνομα
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
Κινητό
1
Αβδελλίδου
Ιωάννα
Πλαστήρα 12
2441042180
6973747181
2
Καρατσάλου 
Ευαγγελία
Αρτεσιανού 5
2441040655
6977473144
3
Μαλλιαρού
Ελένη
Χαρίτου 5
2441020028
6972076119
4
Παπαδοπούλου
Παρασκευή
Απ. Αλεξανδρή 14 
2441070449 
6936886884 
5
Σπάνιας
Χρυσός – Βάιος
Αν.Παπανδρέου 31
2441080177
6944724514
6
Τάντου
Χαρίκλεια
Πλαστήρα 12
2441072235
6976555667