Ανακοίνωση 21/10/14

Print Friendly, PDF & Email
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Με την παρούσα σας ενημερώνουμε σχετικά με την νέα διαδικασία που θα ακολουθείται στο Ειρηνοδικείο σε υποθέσεις που αφορούν:
α. Αναγνώριση Σωματείου με προσωρινή Επιτροπή,
β. Αναγνώριση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων από Προσωρινή διοικούσα επιτροπή,
γ. Δημοσίευση και Κήρυξης Διαθήκης ως Κυρίας,
δ. Κήρυξη Διαθήκης ως Κυρίας,
ε. Έκδοση κληρονομητηρίου, και,
στ. Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου.
Ειδικότερα, στις ως άνω υποθέσεις δεν θα ορίζεται ρητή δικάσιμος, ούτε θα εκδίδεται απόφαση του Ειρηνοδικείου αλλά πλέον θα εκδίδεται διάταξη του Ειρηνοδίκη.
Οι συνάδελφοι θα πρέπει όταν θα καταθέτουν την σχετική αίτηση να προσκομίζουν μαζί με αυτή (αίτηση) και όλα τα σχετικά τους έγγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή την διάταξη που θα εκδίδεται (αντίστοιχη περίπτωση έκδοσης διαταγής πληρωμής).
Προς εξυπηρέτηση των συναδέλφων έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου και στο πεδίο Υποδείγματα à Υποδείγματα Δικογράφων σχέδια τέτοιων Διατάξεων.
Παρακαλείσθε να μην προβείτε σε καμία τροποποίηση θέματος, γραμματοσειράς, μεγέθους γραμμάτων, διαστημάτων κλπ.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η δημοσίευση και κήρυξη διαθήκης ως κύρια γίνεται ΜΟΝΟ κάθε Δευτέρα.