Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση ΔΣ σχετικά με αναβλητικές παραστάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ Έχουμε την τιμή να σας πληροφορήσουμε ότι στα μέσα του μηνός Νοεμβρίου 2014 αναθέσαμε σε μέλος του Δ.Σ. του Δ.Σ.Κ. να εξετάσει το ζήτημα των αναβλητικών παραστάσεων (ύψος αυτών και υποχρεούμενοι προς επικόλληση των παραστάσεων αυτών διάδικοι) ύστερα από γνωστοποιήσεις διαφόρων συναδέλφων ότι στα λοιπά Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία

Περισσότερα