Νέα

Σχετικά με ασφαλιστικές εισφορές και φορολογική τους αντιμετώπιση

Σε συνέχεια του με Α.Π. Δ12Α 1054299ΕΞ2014/26.3.2014 εγγράφου, γίνεται δεκτό ότι και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από τους Δικηγόρους κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2014 έως 30.6.2014 και αφορούν στη χρήση 2013, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής (δηλαδή της χρήσης 2013). Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, γίνεται δεκτό ότι

Περισσότερα

Τροποποίηση ωρών συνεδριάσεων Διοικητικού Πρωτοδικείου

Ενημερώνουμε τα μέλη του Συλλόγου μας ότι, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/2014 απόφασης της Υπηρεσιακής Συνέλευσης των Δικαστικών Υπαλλήλων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων, τροποποιήθηκαν οι ώρες συνεδρίασης του Μονομελούς και του Τριμελούς Τμήματος του ως άνω Δικαστηρίου. Εφεξής οι συνεδριάσεις του Τριμελούς Τμήματος θα αρχίζουν την 10.00 π.μ. ενώ οι συνεδριάσεις του Μονομελούς Τμήματος θα

Περισσότερα

Aναστολή Αποχής Δικηγόρων

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε εκτάκτως στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, μετά την διάλυση της Βουλής και τη προκήρυξη εθνικών εκλογών για τις 25 Ιανουαρίου 2015 και αποφάσισε ομόφωνα: • Αναστολή από αύριο, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014, της αποχής διαρκείας των Δικηγόρων για το νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής

Περισσότερα