Αβδελλίδου Ιωάννα

Διεύθυνση: Πλαστήρα 12

Τηλέφωνο: 2441042180

Κινητό: 6973747181

E-mail: ioavdel@gmail.com