Ανακοινώσεις

1902/2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.Κ. ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. ΙΑ΄ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Categories: Ανακοινώσεις|

Αναρτώνται σήμερα κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 95 παρ. 1 περ. ια΄ του Κώδικα περί Δικηγόρων στην ιστοσελίδα του [...]

2006/2018

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (MANUAL) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

Categories: Νέα|

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (MANUAL) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ Όπως είναι γνωστό, από [...]

Νέα

1902/2019

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.Κ. ΚΑΤ΄ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΠΑΡ. 1 ΠΕΡ. ΙΑ΄ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Categories: Ανακοινώσεις|

Αναρτώνται σήμερα κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 95 παρ. 1 περ. ια΄ του Κώδικα περί Δικηγόρων στην ιστοσελίδα του [...]

2006/2018

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (MANUAL) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

Categories: Νέα|

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ (MANUAL) ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ Όπως είναι γνωστό, από [...]

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας ιδρύθηκε το έτος 1908 με το Νόμο ΓΤΙΖ (3317) 23/27 Δεκεμβρίου 1908 «Περί Δικηγορικών Συλλόγων»…

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

φωτογραφικό υλικό του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας και της έδρας του συλλόγου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΗ

Λίστα των μελών του Συλλόγου.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Λίστα πιστοποιημένων διαμεσολαβητών δικηγόρων.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Λίστα πιστοποιημένων μεταφραστών.