Ανακοίνωση εφαρμογής διάθεσης αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων-πιστοποιητικών