Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας εκφράζει τη βαθύτατη λύπη και αγανάκτησή του για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε., οι οποίες δεν συνάδουν με το θεσμικό του ρόλο, και για την απρόκλητη και προσβλητική για το δικηγορικό σώμα επίθεση στον Πρόεδρο της Ολομελείας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κ. Δημήτριο Βερβεσό, η οποία συνοδεύτηκε από τη μη πρόσκληση του προέδρου της Ολομελείας στη Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε.
Το Δικηγορικό Σώμα, τροφός και μητέρα όλων των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης διατηρεί αισθήματα εκτίμησης και σεβασμού για όλα τα μέλη του, που μεταπήδησαν στις τάξεις των δικαστικών λειτουργών, ακόμα και όταν κάποια εξ αυτών λησμονούν την προηγούμενη ιδιότητά τους.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας πιστεύει ότι η συνεργασία μεταξύ δικηγόρων και δικαστών με αμοιβαία κατανόηση και αλληλοσεβασμό αποτελεί αναγκαίο όρο για την επίλυση των προβλημάτων της Δικαιοσύνης και τη στήριξή της ως πυλώνα της Δημοκρατίας. Προς την κατεύθυνση αυτή εντείνει τις προσπάθειές του, προτάσσοντας πάντα την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη.

Καρδίτσα 20-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Χ. Ανυφαντής

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Α. Πιπέρης