Την 16η  Ιανουαρίου 2018,  οι Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων του Εφετείου Λάρισας, κ.κ Ν. Μπασδέκη (Λάρισας), Γ.Ανυφαντής Καρδίτσας), Ν. Γουγουλάκης (Τρικάλων), και Χ. Στρατηγόπουλος (Βόλου) συναντήθηκαν με την Προϊσταμένη του Εφετείου Λάρισας κα Χρυσούλα  Χαλιαμούρδα, προκειμένου να την ενημερώσουν για ζητήματα που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία του Εφετείου και επηρεάζουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Στη συνάντηση παρευρίσκονταν, επίσης, οι Πρόεδροι Εφετών κκ. Αρναούτη και Γκίκα.

Κατά την συνάντηση, συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τους Δικηγόρους σε σχέση με το Εφετείο (ώρα συνεδρίασης Πολιτικού Εφετείου, αναβολές ποινικών υποθέσεων, ανασυζήτηση πολιτικών υποθέσεων, χρόνος έκδοσης πολιτικών αποφάσεων, πρόσβαση και χρήση υποδομών του Εφετείου από το σύνολο των Μελών των Δικηγορικών Συλλόγων της Εφετειακής Περιφέρειας κλπ) και μέσα από την εκτενή ανταλλαγή απόψεων, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και διάθεση συνέργειας όλων των μερών, κατά τρόπο που προδιαγράφει τις θετικές προοπτικές για την εξεύρεση λύσεων στα ανακύπτοντα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που άπτονται της λειτουργίας της Δικαιοσύνης στο Εφετείο Λάρισας, προς όφελος του συνόλου.

 

Για τον Δ.Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                            Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ                                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΠΕΡΗΣ