Αναρτώνται σήμερα κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 95 παρ. 1 περ. ια΄ του Κώδικα περί Δικηγόρων στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας ο απολογισμός του 2018 και ο προϋπολογισμός του 2019.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019