Την τελευταία εβδομάδα δημοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο καθώς επίσης και σε διαδικτυακά μέσα μαζικής ενημέρωσης, διάφορα άρθρα σχετικά με τον τρόπο έκδοσης συναινετικών διαζυγίων, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πως βγαίνει διαζύγιο μέσω Ληξιαρχείου χωρίς Δικηγόρο»,

αναφέροντας εν ολίγοις πως δήθεν μπαίνει σε ισχύ η έκδοση συναινετικού διαζυγίου από τα ληξιαρχεία χωρίς τη συμμετοχή δικηγόρου, κάτι το οποίο είναι απολύτως αναληθές, αβάσιμο και έχει δυστυχώς ήδη δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση και παρερμηνείες μεταξύ των πολιτών. 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, παραθέτουμε αποσπάσματα από το άρθρο 1441 ΑΚ (όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του Ν. 4509/2017), το οποίο αναφέρει κατά λέξη: «Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο …. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο». 

Αντιστοίχως, η υπ’ αριθ. 9/2018 Εγκύκλιος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου προς τα μέλη του, αναφέρει κατά λέξη πως: «Η συναφθείσα, κατά τ’ ανωτέρω, έγγραφη κοινή συμφωνία των συζύγων για α) την λύση του γάμου τους και β) τη ρύθμιση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους, της επικοινωνίας τους με αυτά και την διατροφή τους υποβάλλεται στο συμβολαιογράφο, που θα καταρτίσει την συμβολαιογραφική πράξη της λύσεως του γάμου τους είτε από τους συζύγους με θεωρημένο επ’ αυτής το γνήσιο της υπογραφής τους από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου, οι οποίοι παρίστανται, μετά των δικηγόρων τους, είτε διά των εφοδιασμένων με το ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο δικηγόρων τους, όπως προαναφέρθηκε  …  Για την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της συναινετικής λύσης του γάμου απαιτούνται:  στ) Δύο γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων (ένα για κάθε δικηγόρο), εκδοθέντα από τον αρμόδιο δικηγορικό σύλλογο.» 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, είναι προφανές και δεν επιδέχεται την παραμικρή αμφισβήτηση ή τυχόν παρερμηνεία, το γεγονός πως κατά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου δυνάμει συμβολαιογραφικής πράξεως, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η παράσταση δύο πληρεξουσίων δικηγόρων, ενός για κάθε σύζυγο.

Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας