Ο Δ.Σ.Θ. δημοσίευσε ένα οδηγό με τα κύρια βήματα συμμόρφωσης Δικηγορικού Γραφείου που συντάχθηκαν  για το σκοπό αυτό από τον κ .Ιγγλεζάκη  μαζί με σχετικά αρχεία τα οποία μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

LINK ΕΓΓΡΑΦΑ