Προκηρύσσονται  συμπληρωματικές εκλογές για τη θέση ενός συμβούλου του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας. Οι εκλογές θα διενεργηθούν στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας στις 27 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και από ώρα 07:00 έως 19:00.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων ξεκινά από την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022, μέχρι και την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022. Οι αιτήσεις – δηλώσεις υποψηφιότητας θα υποβάλλονται στην γραμματεία του Συλλόγου και θα συνοδεύονται από ένσημα Ειδικής Εισφοράς ΔΣΚ αξίας 30,00.