Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρέχουν στον Δικηγορικό Σύλλογο Καρδίτσας υπηρεσίες για την υλοποίηση της συμμόρφωσης του Συλλόγου μας στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον αποστέλλοντας πλήρη πρόταση στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας μέχρι και Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018.