Καλούνται   τα    μέλη   του   Δικηγορικού    Συλλόγου  Καρδίτσας  την  5-2-2018  ημέρα   ΔΕΥΤΕΡΑ  και  ώρα   12.00 μ.μ.   σε  ετήσια  Τακτική   Γενική  Συνέλευση  που  θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συλλόγου με θέματα:

1)      Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού  έτους   2017  και προϋπολογισμού έτους 2018

2)     Ενημέρωση επί  θεμάτων λειτουργίας   του Συλλόγου

3)     Ενημέρωση  περί των εργασιών  και θεμάτων  Ολομέλειας Προέδρων και Ολομέλειας ΛΕΔΕ

4)     Διάφορα

 

 Με τιμή

το Δ.Σ Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας