Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας

Καρδίτσα, 17 Μαΐου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε σεμινάρια/εκπαιδεύσεις Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καρδίτσας και να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη σχετική νέα κατάσταση μέχρι 25 Μαΐου 2018. Τα σεμινάρια θα διοργανωθούν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καρδίτσας σε συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης που υλοποιούν συγκεκριμένα σεμινάρια/εκπαιδεύσεις και θα πραγματοποιηθούν στην Καρδίτσα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα καθορίσει και τους όρους συμμετοχής, κόστος κλπ.

Εκ του Δ.Σ.