51-2023 ΠΡΑΞΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ 8-10-2023