Πιπέρης Κωνσταντίνος

Διεύθυνση
Κοραή 1
TK 43131, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο
Ομάδες
Μέλη Διοικ. Συμβ., Μεταφραστές Αγγλικών, Μεταφραστές Ιταλικών, Ταμίες Διοικ. Συμβ.