Πλίτση Δήμητρα

Διεύθυνση
Βασιλείου Αντώνη 1
TK 43060, Μουζάκι, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο