Τζέλλης Δημήτριος

Διεύθυνση
TK 43200, Παλαμάς, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο
Ομάδες
Μέλη Διοικ. Συμβ., Μεταφραστές Αγγλικών, Μεταφραστές Γερμανικών