Τόλια Σοφία

Διεύθυνση
Νικ. Πλαστήρα 5
TK 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο