Καρακαξά Αλεξάνδρα

Διεύθυνση
Καζαμπάκα 6
TK 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο
Ομάδες
Μεταφραστές Αγγλικών, Μεταφραστές Γερμανικών