Σφήκα Αγγελική

Διεύθυνση
Διάκου 15
Διάκου και Πλαστήρα
TK 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο