Τζέλλης Γεώργιος

Διεύθυνση
TK 43200, Παλαμάς, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο
 
Ομάδες
Μεταφραστές Αγγλικών, Μεταφραστές Γερμανικών