Τσελεπή Ευγενία

Διεύθυνση
Σοφάδες
TK 43300, Σοφάδες, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο
Ομάδες
Ασκούμενα Μέλη Δ.Σ.Κ.