Γεωργίου Ευριπίδης-Αλέξανδρος

Διεύθυνση
Μ.Αλεξάνδρου 12
TK 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο
Ομάδες
Ασκούμενα Μέλη Δ.Σ.Κ.