Παπαλίτσας Αθανάσιος

Διεύθυνση
Διάκου 15
TK 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
 
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο
Ομάδες
Ασκούμενα Μέλη Δ.Σ.Κ.