Βλάχος Γεώργιος

Διεύθυνση
Κολοκοτρώνη 11
(Αναγνωστοπούλου)
TK 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο
Ομάδες
Μέλη Διοικ. Συμβ.