Θεοχάρης Βάιος

Διεύθυνση
Κ. Μαντόπουλου 43
TK 43200, Παλαμάς, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο