Καλιάς Χρήστος

Διεύθυνση
Νικ. Πλαστήρα 12
TK 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο