Μπουρούση Κωνσταντία

Διεύθυνση
Ν. Χαρίτου 2
TK 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο