Νούσιος Κωνσταντίνος

Διεύθυνση
Αρτεσιανού 5
TK 43100, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο