Ντόκας Βάιος

Διεύθυνση
Ιεζεκιήλ 31
TK 43131, Καρδίτσα
Τηλέφωνο
Κινητό
Ηλ.Ταχυδρομείο
Ομάδες
Μέλη Διοικ. Συμβ., Μεταφραστές Αγγλικών, Μεταφραστές Γαλλικών, Μεταφραστές Ιταλικών