ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Ν.Π Ο ΣΟΛΩΝ

https://www.esd.gr/newsletters-nomologia-nomika-nea/archive/view/listid-48-email-sendblaste-google-aythentication-11371/mailid-466-