Εκτακτο επίδομα για κάθε δικηγόρο 800€ μέχρι 10 Απριλίου

https://www.esd.gr/newsletters-nomologia-nomika-nea/archive/view/listid-48-email-sendblaste-google-aythentication-11371/mailid-463-75