Συνέδριο Ένωσης Αστικολόγων στα Ιωάννινα 27_5- 28_5 2022