Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καρδίτσας ανταποκρίθηκε άμεσα στην πρόσκληση  της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συμμετέχει ως φορέας  υλοποίησης στο Πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια για Νέους-Legal Aid».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή νομικής συνδρομής σε ανήλικους και νέους ηλικίας 18-35 ετών οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά και οικονομικά ομάδες, άνεργους και νέους που υφίστανται ή βρίσκονται στο όριο κοινωνικού αποκλεισμού για λόγους θρησκευτικής, πολιτισμικής ή άλλης διαφορετικότητας, νέους πρόσφυγες και μετανάστες.  Η νομική συνδρομή θα παρέχεται από Δικηγόρους μέχρι 35 ετών και συνίσταται στην εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων καθώς και στην διευθέτηση άλλων νομικών εκκρεμοτήτων εξωδικαστικά για συγκεκριμένες κατηγορίες ποινικών, αστικών, διοικητικών και εργατικών διαφορών, όπως αυτές αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος 2017-2019.